,,Nie ma ludzi zamkniętych …. są niewysłuchani”

Tomasz Zieliński

Katarzyna Bigus - psychoterapia w Lęborku

Katarzyna Bigus – o mnie

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym (w trakcie certyfikacji w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie) i psychotraumatologiem. Ukończyłam również psychologię  kliniczną.

Prowadzę konsultacje/terapię indywidualną i par/małżeństw. Pracuję z osobami dorosłymi i pod stałą superwizją.

Podejście psychodynamiczne jest stanowiskiem teoretyczno-terapeutycznym, w którym istotą współpracy między pacjentem i terapeutą jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u obydwu tych osób oraz w obrębie stworzonej przez nich relacji. Bazą teoretyczną psychoterapii psychodynamicznej jest psychoanaliza i odkrycia jej autora Z. Freuda, ale zarazem późniejsze osiągnięcia i założenia przedstawicieli teorii relacji z obiektem (m.in. M. Klein), psychologii ego czy psychologii self H. Kohuta.

Terapia psychodynamiczna to  regularne spotkania, odbywające się z częstością 1-3 razy w tygodniu, w stałym, umówionym terminie. Czas trwania procesu terapeutycznego jest zindywidualizowany i związany m.in. z rodzajem i nasileniem problemów, z którymi zgłosił się pacjent oraz jego motywacją do leczenia.

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem, a terapeutą. Pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami, uzyskując szczególne przyzwolenie na wprowadzanie treści wstydliwych, skrywanych w codziennym życiu. Psychoterapeuta dostosowuje swoją aktywność do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta, „podążając” za wspomnianą już wcześniej dynamiką jego przeżyć psychicznych, poszukuje wspólnie z pacjentem nowego rozumienia, nie doradza. W warunkach dających poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu towarzyszy pacjentowi w przepracowaniu trudnych wątków z jego życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania. Psychoterapeuta umożliwia pacjentowi przeżycie korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego, które warunkuje trwałe zmiany w jego osobowości, stając się bazą do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu.

Nieustannie doskonalę kwalifikacje, aby móc świadczyć usługi pomocy psychologicznej i pedagogicznej na najwyższym poziomie. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego),  psychologię kliniczną  w  Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz psychotraumatologię  w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii we współpracy z Instytutem Psychoterapii  Zintegrowanej w Monachium.

Katarzyna Bigus - psychoterapia w Lęborku

Psychotraumatolog – osoba specjalizująca się w dziedzinie, która wyjaśnia zjawiska związane z przeżyciem traumy. Trauma to uraz psychiczny, szok, uraz, który może powodować zaburzenia psychiczne oraz somatyczne. Uraz wywołuje reakcję intensywnego lęku, poczucia bezradności. Człowiek może doświadczyć takiego urazu bezpośrednio, ale może też być jego świadkiem.  Przeżyta trauma wywołuje trudne emocje, które nie ulegają zmniejszeniu, a wręcz powraca czasem ze zdwojoną siłą przybierając różne formy tj. wybuchy gniewu, złość, nadmiernej czujności, problemów z koncentracją, unikaniem miejsc i ludzi przypominającym zdarzenie, uporczywym myśleniem o wydarzeniu w trakcie wykonywania innych czynności. W sposób znaczący wpływa na funkcjonowanie człowieka, a  czasem wręcz je uniemożliwia – nie możemy pracować, wpływa na pogorszenie naszych relacji z innymi.  Te osoby szczególnie są narażone na PTSD (zespół stresu pourazowego).

Cechuje mnie szacunek, empatia i zaangażowanie.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, bądź umówić się na spotkanie – serdecznie zapraszam do kontaktu.

Blog Psychoterapia

Pozwól sobie na lepsze życie W ramach oferowanych usług prowadzę:

Konsultacje pary/małżeństwa.

Konsultacje/terapię indywidualną.

Terapię par / małżeństw.

Life coaching, psychoedukację, wsparcie pedagogiczne.

Warsztaty i treningi psychologiczne.

Oferta

Terapia indywidualna jest propozycją dla osób, które poszukują wsparcia w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i trudnościami życiowymi.Pomagam w rozwiązaniu problemów osobistych, osobom borykających się z kryzysem sytuacyjnym lub rozwojowym, w szczególności:
bolesne doświadczenia życiowe: trauma, przemoc, wypadek komunikacyjny i inne traumatyczne sytuacje losowe, choroba, PTSD (zespół stresu pourazowego),
zaburzenia lękowe/nerwicowe, depresja, kryzys emocjonalny, zaburzenia osobowości, CHAD
rozstanie/rozwód/zdrada i inne
niska/ zaniżona samoocena, akceptacja siebie, niezdolność do radzenia sobie z krytyką
problemy/stres w pracy
relacje z innymi: lęk przed bliskością, nieumiejętność stawiania granic osobistych1 sesja - 50 minut - 100 zł Przyjęcia wstrzymane z powodu braku miejsc

Konsultacja/terapia indywidualna

Terapia indywidualna jest propozycją dla osób, które poszukują wsparcia w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i trudnościami życiowymi.

Pomagam w rozwiązaniu problemów osobistych, osobom borykających się z kryzysem sytuacyjnym lub rozwojowym, w szczególności:

 • bolesne doświadczenia życiowe: trauma, przemoc, wypadek komunikacyjny i inne traumatyczne sytuacje losowe, choroba, PTSD (zespół stresu pourazowego),
 • zaburzenia lękowe/nerwicowe, depresja, kryzys emocjonalny, zaburzenia osobowości, CHAD
 • rozstanie/rozwód/zdrada i inne
 • niska/ zaniżona samoocena, akceptacja siebie, niezdolność do radzenia sobie z krytyką
 • problemy/stres w pracy
 • relacje z innymi: lęk przed bliskością, nieumiejętność stawiania granic osobistych

1 sesja – 50 minut – 100 zł

Przyjęcia wstrzymane z powodu braku miejsc
Spotkania tematyczne związane z rozwojem umiejętności interpersonalnych.
Główne obszary tematyczne dotyczą:
sposobów radzenia sobie ze stresem,
komunikacją interpersonalną z innymi,
budowaniem asertywnej postawy,
rozwijaniem umiejętności rodzicielskich,
wzmacnianiem samooceny osobistej i wiary we własne możliwości,
inne (w zależności od potrzeb klienta)
1 spotkanie - 50 minut - 100 zł

Life coaching, konsultacje z zakresu psychoedukacji i pedagogiczne

Spotkania tematyczne związane z rozwojem umiejętności interpersonalnych.

Główne obszary tematyczne dotyczą:

 • sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • komunikacją interpersonalną z innymi,
 • budowaniem asertywnej postawy,
 • rozwijaniem umiejętności rodzicielskich,
 • wzmacnianiem samooceny osobistej i wiary we własne możliwości,
 • inne (w zależności od potrzeb klienta)

1 spotkanie – 50 minut – 100 zł

Terapia par i małżeństw polega na równym udziale każdego
z partnerów, tak aby wspólnie budować relację opartą na szacunku, zaufaniu i bliskości.
W trakcie terapii pomagam parom, które:
przeżywają trudności we wzajemnym porozumiewaniu się,
przeżywają kryzys w związku, wątpią w sensowność wspólnej przyszłości i myślą o rozstaniu,
doświadczyły zdrady przez partnera,
doświadczają trudnej do przyjęcia zmiany w związku (np. narodziny dziecka, utrata pracy, choroba jednego z partnerów),
kłócą się, narastają między nimi konflikty i nie widzą drogi wyjścia z nich,
łatwo wpadają w złość, a ich częstą formą wyrażania opinii jest kłótnia; narastają wspólne pretensje
i konflikty i nie widzą drogi wyjścia z sytuacji,
z niepokojem myślą lub już doświadczają trudnego dla nich faktu odejścia, rozstania, separacji lub sprawy rozwodowej.
Dzięki spotkaniom z terapeutą możesz dotrzeć do przyczyn swoich trudności z partnerem i zupełnie odmienić Wasze relacje, aby Wasz związek był harmonijny i satysfakcjonujący.1 sesja - 50 minut - 150 zł
Pamiętajmy o regule wzajemności.Zanim umówicie się i zablokujecie termin zastanówcie się, aby nie odbierać możliwości umówienia się innej parze/małżeństwu. Dlatego też każda wizyta odwołana w dniu jej odbycia lub nie przybycie na nią podlega pełnej opłacie, a możliwość umówienia kolejnego spotkania będzie dostępna po uiszczeniu opłaty. Szanujmy się wzajemnie.
W celu dokonania opłaty proszę korzystać
z nr konta umieszczonego na stronie.
Przyjęcia
wstrzymane z powodu braku miejsc

Konsultacja/terapia par i małżeństw

Terapia par i małżeństw polega na równym udziale każdego z partnerów, tak aby wspólnie budować relację opartą na szacunku, zaufaniu i bliskości.

W trakcie terapii pomagam parom, które:

 • przeżywają trudności we wzajemnym porozumiewaniu się,
 • przeżywają kryzys w związku, wątpią w sensowność wspólnej przyszłości i myślą o rozstaniu,
 • doświadczyły zdrady przez partnera,
 • doświadczają trudnej do przyjęcia zmiany w związku (np. narodziny dziecka, utrata pracy, choroba jednego z partnerów),
 • kłócą się, narastają między nimi konflikty i nie widzą drogi wyjścia z nich,
 • łatwo wpadają w złość, a ich częstą formą wyrażania opinii jest kłótnia; narastają wspólne pretensje i konflikty i nie widzą drogi wyjścia z sytuacji,
 • z niepokojem myślą lub już doświadczają trudnego dla nich faktu odejścia, rozstania, separacji lub sprawy rozwodowej.
Dzięki spotkaniom z terapeutą możesz dotrzeć do przyczyn swoich trudności z partnerem i zupełnie odmienić Wasze relacje, aby Wasz związek był harmonijny i satysfakcjonujący.

1 sesja – 50 minut – 150 zł

Pamiętajmy o regule wzajemności.Zanim umówicie się i zablokujecie termin zastanówcie się, aby nie odbierać możliwości umówienia się innej parze/małżeństwu. Dlatego też każda wizyta odwołana w dniu jej odbycia lub nie przybycie na nią podlega pełnej opłacie, a możliwość umówienia kolejnego spotkania będzie dostępna po uiszczeniu opłaty. Szanujmy się wzajemnie. W celu dokonania opłaty proszę korzystać z nr konta umieszczonego na stronie. Przyjęcia wstrzymane z powodu braku miejsc

Warsztaty i treningi psychologiczne

Prowadzę warsztaty i treningi z zakresu umiejętności interpersonalnych, samooceny osobistej, radzenia sobie ze stresem. Świadczę usługi dla firm i instytucji.

Konsultacja indywidualna lub pary ON-LINE

Wideorozmowa- Skype, Messenger (1 sesja – 60 min) – oferta dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z pomocy w stacjonarnym gabinecie np. z powodu pracy za granicą, zamieszkania w znacznej odległości..

Kontakt

Gabinet Terapeutyczny Bliżej Siebie

mgr Katarzyna Bigus

Al. Wolności 26, 84 – 300 Lębork

tel. 577 382 682

e-mail: gabinet.blizejsiebie@gmail.com

                                                                               Santander Bank Polska 21 1090 1102 0000 0001 1717 7374