„On mnie nie słucha, ją nie interesuje moje zdanie…”

Jakże często słyszę to na spotkaniu z parą, która zgłasza się na terapię, bowiem nie może się porozumieć.  Niestety, błędy w komunikacji zaczynają się od drobnostek, ale ostatecznie zmieniając w nawyki, utrudniają skuteczną identyfikację i rozwiązanie wielu problemów, które pojawiają się między dwojgiem ludzi.

Podstawą relacji jest komunikacja. W końcu chodzi o to, jak wyrażasz swoje uczucia, myśli i pragnienia, prawda? Jeśli komunikacja jest dobra, wszystko inne układa się o wiele łatwiej. Z drugiej strony błędy w komunikacji między partnerami mogą doprowadzić do powstania nowych problemów w innych obszarach relacji.

,,Nauczmy się mówić z radością, jasno, prosto i z pogodną determinacją. Mówmy niewiele, ale w sposób zrozumiały. Nie mówmy więcej, niż jest to absolutnie konieczne” – Emile Coue

Jak to łatwo powiedzieć…

Błędy w komunikacji  między partnerami na ogół powstają w wyniku strachu lub niedojrzałości.  Nagle przestajesz postrzegać tę osobę jako partnera; zamiast tego przyjmujesz wobec niego postawę obronną. Brzmi znajomo? Jest to tak powszechne zachowanie, że warto zastanowić się, czy przypadkiem nie zachowujemy się w ten sposób.

,,Wszystko jest możliwe, gdy drzwi komunikacji są otwarte” – Thich Nhat Hanh